TRANSPARENTNÝ ÚČET

Na začiatku svojho funkčného obdobia som sľúbil, že plat primátora budem odvádzať na transparentný účet, odkiaľ si budem brať len minimálnu mzdu. Počas celého obdobia som tak aj konal. Môžete si to skontrolovať na www.transparentneucty.sk.

Do dnešného dňa som tieto finančné prostriedky použil nasledovne:

 • vybudovanie spevnenej plochy na Mládežníckej ul. 1.333,92 €
 • oprava zvonice v kostole v Preseľanoch 500,00 €
 • pamätník nenarodených detí v cintoríne v Šahách 100,00 €
 • nové školské lavice a stoličky v ZŠ L.Pongrácza 5.460,00 €
 • obnova átria zámkovou dlažbou v areáli ZŠ J.Kráľa 5.000,00 €
 • benefičný koncert OZ Charitas Saag 200,00 €
 • cestovné do mesta Pécs pre Csillagszóró 600,00 €
 • obnova kostola v Tešmáku 750,00 €
 • podpora vydania knihy Csáky Károlya 150,00 €
 • nová telocvičňa v budove MŠ na ul. Hviezdoslavova 32, ktorú využívajú deti oboch MŠ 9.002,46 €
 • mikrobus pre FK Slovan Šahy 1.200,00 €
 • podpora rekonštrukcie mestského parku 1.060,00 €

a budú nasledovať ešte ďalšie investície.