Ami vár ránk

A mi jövőképünk a sikeres Ipolyságról

Befejezni az elkezdett pályázatokat

  • szaktantermek:

– J. Kráľ Alapiskola – nyelvi, biológiai, kémiai és fizikai szaktantermek

– Pongrácz Lajos Alapiskola – nyelvi, informatikai és politechnikai szaktantermek

– L. Ballek Alapiskola – nyelvi, informatikai, politechnikai szaktantermek és könyvtár

  • a biológiailag lebomló hulladék kezelése
  • a J. Kráľ utcai lakótelep belső tereinek komplex felújítása
  • többfunkciós sportpálya létesítése a L. Ballek Alapiskola részére
  • új épület a Művészeti Alapiskola részére
  • új városi sportcsarnok építése
  • a Hviezdoslav utcai 30 és 32 számú óvodák épületeinek energiatakarékossá tétele

Iskolaügy – az említett pályázatok kivitelezése. Az alapiskolák részére atlétikai pályák létesítése.

Sport – Az előkészített tervdokumentáció alapján a városi sportcsarnok kivitelezése a sportpálya területén, ahol olyan körülményeket kell teremteni, hogy minden sportszakosztály egyenlő feltételek mellett tudja használni az ottlévő létesítményeket.

Lakások és családi házak építése – a lakás – és házfelújítások fölöslegesnek bizonyulnának, ha nem tudnánk munkát biztosítani polgáraink számára. A 2014 – 2018 -as választási időszak alatt felépült egy új üzem, mely két éven belül 400 új munkaerőt tud alkalmazni. A Vágóhíd utcában sikerült az építkezési telkek ügyében megállapodást kötni a szomszéd telkek tulajdonosaival, mely szerint a 2019 – es évben elkezdhetjük a telkek kimérését az érdeklődők számára. Szeretnénk olyan feltételeket teremteni, hogy a telekvásárlók egy bizonyos határidőn belül kötelesek legyenek házukat befejezni és lakhatóvá tenni. Nem úgy mint a Kutyahegyen, ahol a mai napig sok beépítetlen telket a telekspekulánsok többszörös áron értékesítenek, mint amennyiért azt a várostól annak idején megvásárolták. Új lakások építésére a J. Kráľ és Tabán utcák között különítettünk el egy területet. Ezen a területen a tervdokumentációk elkészültével azonnal lehet építkezni. A város mindent megtesz annak érdekében, hogy a Gazdasági Minisztériumon keresztül az Állami Lakásfejlesztési Alapból az érdeklődők minél hamarább támogatáshoz jussanak.

Nem szabad megfeledkeznünk a meglévő lakótömbökről és családi házakról sem. A város mindent megtesz annak érdekében, hogy az ingatlanok felújításának engedélyeztetése minél egyszerűbb legyen. Természetesen nem szabad megfeledkezni arról a tényről sem, hogy városunk területén még sok helyen nincs csatornahálózat, vagy ha van, elavult, felújításra szorul. Ebben az esetben a városnak szorosan együtt kell működnie a Nyugat-szlovákiai Vízművekkel.

Közrend és közlekedés – tovább bővíteni a városi kamerarendszert legalább olyan ütemben, mint az elmúlt időszakban. Maximálisan együtt kell működnünk az állami rendőrséggel annak érdekében, hogy polgáraink biztonságban érezhessék magukat. 2016-ban elkezdtük a „Statikus és dinamikus közlekedés“ elnevezésű pályázat első szakaszának a megvalósítását a Fő téren, a J. Kráľ lakótelepen, a környező utcákban és az SzNF utca jobb oldalán északról déli irányban. A pályázat második szakasza is sikeres elbírálásban részesült, így tehát kezdődhet a tervezői munka és a költségek számszerű kimutatása. Ez egy bonyolult folyamat, mely sok adminisztrációs munkával és az engedélyek beszerzésével jár. Nagyon komoly gondot jelent a kereszteződés a Fő téren. A probléma megoldására egy közlekedést tervező céget kértünk fel. A cég elvégezte a kellő méréseket és az átmenő forgalom feltérképezését, melyek alapján különböző megoldásokat javasolnak. Örömünkre szolgál, hogy a Szlovák Útkezelőség pénzösszeget tagolt ki az 1/66 – os út hibáinak a kiküszöbölésére. Ennek keretén belül előkészítik a főtéri kereszteződéssel kapcsolatos gondok megoldását, a körforgalom megvilágítását a Lidlnél és a gyalogátkelőknél. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meggyőzzük az államapparátust arról, hogy milyen fontos számunkra a várost elkerülő út. Ez hosszú folyamat, de ha sikertelen lesz, akkor tiltakozó akciókat fogunk szervezni, hogy a nyilvánosság elé tárjuk, milyen gondot okoz nekünk a városunk központján áthaladó nemzetközi teherforgalom.

Közterületek – tovább kell folytatni az utak és járdák felújítását. Előtérbe szeretnénk helyezni törekvésünket – „Újítsd fel járdádat önerőből “ – ,mely azon alapszik, hogy a város biztosítja a térkövet és a szegélyeket, a polgár pedig az ingatlanja előtt önerőből elvégzi a munkálatokat. Szeretnénk folytatni a Fő tér további fejújítását, valamint a Városháza jobb szárnyának a rendbetételét, beleértve az előtte lévő teret is.

Kultúra – a J. Kráľ utcában a volt alapiskola és óvoda épületében a Művészeti Alapiskola részére tervezünk művészeti tevékenységre alkalmas tereket kialakítani. Továbbá a három ottlévő épületben az átalakítások után egy galéria, múzeum, esetleg mozi kapna helyet, így ezáltal közösségi és kulturális központként működhetnének tovább.

Egészségügy – ezekben a napokban kérvényezzük az európai strukturális alaptól a támogatást a kórház egyik épületének az átalakítására, amely integrált egészségügyi központként működne. Ezáltal elérnénk, hogy a kórházban összpontosulna a lakosság egészségügyi ellátása. Természetesen folytatni szeretnénk a kórház többi épületének a felújítását is, a közterületek rendbehozatalát és a parkolás megoldását a kórház területén.

Ezen jövőkép természetesen a két városrész, Pereszlény és Tesmag további fejlesztésével is számol.

A felvázolt elképzelések reálisak és kivitelezhetőek, a város lakosainak az érdekeit hivatottak szolgálni.