ŽIVOTOPIS

Tu som bol ešte malý Istvánka.
Tu som bol ešte malý Istvánka.

Narodil som sa 08.09.1968 vo Veľkom Krtíši. Moji rodičia vtedy žili v obci Vinica, kde som začal navštevovať ZŠ. V roku 1975 sme sa presťahovali do Šiah, kde som už začal druhý ročník ZŠ.

V ôsmom ročníku, t.j. v roku 1983 som úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Strednú priemyselnú školu v Leviciach, ktorú som ukončil po maturitnými skúškami v roku 1986 a znovu po úspešných prijímacích skúškach som bol prijatý na (vtedy ešte)

Stužková na SPŠ Strojníckej v Leviciach v roku 1985.
Stužková na SPŠ Strojníckej v Leviciach v roku 1985.

Stužková na SPŠ Strojníckej v Leviciach v roku 1985.Slovenskú vysokú školu technickú, Strojnícku fakultu. Počas štúdií som

bol aktívnym účastníkom Nežnej revolúcie , v roku 1989, po čom nastali mnohé závažné zmeny v našej spoločnosti. Aj naša škola sa premenovala na Slovenskú technickú univerzitu. Štúdie som ukončil v odbore Dopravná a manipulačná technika úspešnými štátnymi záverečnými skúškami.

 

Promócie na SF STÚ v Bratislave v roku 1991.

Promócie na SF STÚ v Bratislave v roku 1991.
Základná vojenská služba vo Vyškove.
Základná vojenská služba vo Vyškove.
Od septembra 1991 až do marca 1992 som pracoval ako energetik na Poľnohospodárskom družstve v Šahách. Počas tohto obdobia som sa oženil s mojou terajšou manželkou Martou. Tak ako som predpokladal v apríli 1992 som nastúpil na Základnú vojenskú službu. Najprv na prvé tri mesiace do českého Vyškova a ostatných 6 mesiacov som odslúžil ako veliteľ tankovej čaty v Leviciach. Zo ZVS nás pustili o pár dní skôr, v decembri 1992, teda Vianoce som si už užíval doma.

Potom nastala realita, bol som 4 týždne bez práce, teda nezamestnaný. Prácu som si našiel v Inžiniersko-dodávateľskej organizácii KLEIN v Leviciach, kde som dostal na starosti vzduchotechniku a klimatizáciu. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie, keď som sa strašne veľa naučil. Dostali sme zadanie od zákazníka, vypracovali sme potrebnú dokumentáciu, cenové kalkulácie, ponuky a následne ju aj realizovali. V tom období získala spoločnosť svoju najväčšiu zákazku a to vykurovanie, klimatizáciu a vzduchotechniku v jednom ruskom rekreačnom stredisku za niekoľko desiatok miliónov korún, čo boli vtedy obrovské peniaze a ja som od vedenia spoločnosti dostal dôveru a mal som pripraviť komplet vzduchotechniku. Zákazka sa komplet pripravila a odoslala ale nerealizovala.

Vtedy som sa ešte s mladou a možno nerozvážnou hlavou rozhodol odísť do štátnych služieb, ktorá bola vtedy veľmi atraktívna a stal som sa príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

S nebohým bratom Gabim.
S nebohým bratom Gabim.

Je pravda, že som bol v služobnom pomere, ale v náplni práce som mal hlavne starostlivosť o výpočtovú techniku, ktorá bola v tom čase v plienkach. Táto práca ma ale dlho nenapĺňala, a prišla veľmi zaujímavá ponuka od vtedy veľmi úspešného mäsokombinátu v Rimavskej Sobote – a to viesť jednu spoločnosť, ktorá mala mať na starosti autodopravu. V tom období našu rodinu zasiahla strašná tragédia a ja som sa rozhodol zostať v Šahách a začať podnikať.

Na jar v roku 1994 sa mi/nám narodila dcéra Patrícia. Tento školský rok už končí štúdium na vysokej škole.
Na jar v roku 1994 sa mi/nám narodila dcéra Patrícia. Tento školský rok už končí štúdium na vysokej škole.

V roku 1996 som si vybral Živnostenské oprávnenie a začal som sa živiť vlastnou hlavou a rukami. Robil som obchodného zástupcu pre jednu spoločnosť, ktorá distribuovala obalový materiál a spoločne s rodinou sme sa postupne stali vlastníkmi prevádzky a neskôr aj nehnuteľnosti papiernictva v Šahách. Sortiment sme postupne rozširovali o kancelársku techniku, kopírovacie stroje a výpočtovú techniku. V roku 1998 som začal spoluprácu z jednou telekomunikačnou spoločnosťou. Táto spolupráca trvala až do roku 2012. Počas tohto obdobia sme postavili a otvorili značkovú predajňu v Štúrove a následne v Šahách. V tých časoch som zamestnával 15 ľudí. Bolo to veľmi turbulentné obdobie, kedy sme vďaka kvalitnému kolektívu v Šahanskej predajni dosahovali výborné výsledky, umiestňovali sme sa vždy na popredných miestach v hodnotení kvality a objemu predaja. Postupne som presunul svoje podnikateľské aktivity hlavne na nehnuteľnosti. V centre mesta Šiah vlastním nehnuteľnosť, ktorú sme zrekonštruovali tzv. Adlerov dvor. V tejto nehnuteľnosti vznikli možnosti pre ďalších miestnych podnikateľov.

Adlerov dvor v roku 2005
Adlerov dvor v roku 2005.
Adlerov dvor dnes.

Adlerov dvor dnes.

 

Spoločných chvíľ s rodinou nebolo nikdy dosť.

Spoločných chvíľ s rodinou nebolo nikdy dosť.

V roku 2014 som bol úspešný vo voľbách do samosprávnych orgánov mesta Šahy.

V roku 2014 som bol úspešný vo voľbách do samosprávnych orgánov mesta Šahy.

Každý rok nás začiatkom roka prijal p.prezident Andrej Kiska.

Každý rok nás začiatkom roka prijal p.prezident Andrej Kiska.

Pracovná návšteva ministra dopravy Árpáda Érseka, v deň (26.04.2018) keď ohlásil obnovenie vlakovej dopravy zo Zvolena do Šiah.

Pracovná návšteva ministra dopravy Árpáda Érseka, v deň (26.04.2018) keď ohlásil obnovenie vlakovej dopravy zo Zvolena do Šiah.

K výročiu 50 rokov (15.10.2018) v službách mesta Veresegyház som daroval p.Pásztor Béla fujaru. Veď fujara je nástrojom pastierov.

K výročiu 50 rokov (15.10.2018) v službách mesta Veresegyház som daroval p.Pásztor Béla fujaru. Veď fujara je nástrojom pastierov.

Stretnutie amerických áut v Šahách-American Rally v roku 2016.

Stretnutie amerických áut v Šahách-American Rally v roku 2016.