ÉLETRAJZ

 
Tu som bol ešte malý Istvánka.
Itt még kis Istvánka voltam.

1968. szeptember 8-án születtem Nagykürtösön. A szüleim akkoriban Ipolynyéken éltek, itt kezdtem meg az alapiskolát. Az alapiskola második osztályát már Ipolyságon folytattam, ahová 1975-ben költöztünk.

 

Nyolcadikban, 1983-ban letettem a lévai Ipari Szakközépiskola felvételi vizsgáit. A szakközépiskolát érettségi vizsgával fejeztem be 1986-ban, és miután újra sikeresen letettem a felvételi vizsgákat, felvételt nyertem a (akkor még) Szlovák Műszaki Főiskola (Slovenská vysoká škola technická) Gépészmérnöki karára.

Stužková na SPŠ Strojníckej v Leviciach v roku 1985.
Szalagavató a lévai Ipari Szakközépiskolában 1985-ben.

Tanulmányaim alatt 1989-ben aktív résztvevője voltam a Bársonyos forradalomnak, amely után számos nagy változás történt a társadalmunkban. A mi iskolánk is új nevet kapott, mégpedig Szlovák Műszaki Egyetem (Slovenská technická univerzita) lett az új megnevezés. A tanulmányaimat a Forgalmi és irányítási technika területén végeztem el sikeres államvizsgák letételével.

 

Promócie na SF STÚ v Bratislave v roku 1991.

Diplomaosztó 1991-ben a Szlovák Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán.

Základná vojenská služba vo Vyškove.
Katonai szolgálat Vyškov-ban.

1991 szeptemberétől 1992 márciusáig az Ipolysági Mezőgazdasági Szövetkezetnél dolgoztam, mint energetikai mérnök. Ez idő alatt feleségül vettem jelenlegi feleségem, Martát. Mint ahogy azt már feltételeztem, 1992 áprilisában beléptem a katonai szolgálatba. Az első három hónapot a csehországi Vyškov-ban és a következő 6 hónapot Léván, a tankszakasz parancsnokaként szolgáltam le. A katonai szolgálatból pár nappal előbb engedtek el, 1992 decemberében, így a karácsonyt már otthon tölthettem.

Ezután jött a valóság, 4 hétig munkanélküli voltam. Munkát a KLEIN Mérnöki-vállalkozói szervezetnél, Léván találtam, ahol a szellőző és légkondicionáló berendezések voltak a gondjaimra bízva. Nagyon érdekes időszak volt, sok mindent megtanultam. Megkaptuk az ügyfél megrendelését, elkészítettük a szükséges dokumentációt, árkalkulációkat, ajánlatokat és azt követően megvalósítottuk. Abban az időben kapta meg a cég a legnagyobb megrendelését, mégpedig a fűtés, légkondicionálás és szellőző berendezések biztosítását egy orosz üdülőközpontban. A megrendelés több tízmillió korona értékű volt, ami akkor rengeteg pénznek számított, én pedig elnyertem a vállalat vezetőségének bizalmát és az egész szellőző rendszert én készítettem el. A teljes megrendelés elkészült és el lett küldve, de nem lett megvalósítva.

Abban az időben még fiatal fejjel és vakmerően úgy döntöttem, hogy csatlakozom az állami szolgálathoz, ami akkoriban nagyon vonzónak tűnt, és tagja lettem a Börtönbüntetés és Igazságőrség Szakszervezetének (Zbor väzenskej a justičnej stráže).

S nebohým bratom Gabim.
Az elhunyt testvéremmel, Gabival.

Igaz, hogy szolgálatban voltam, de a munkám nagyobb részét a számítógépes technológia gondozása tette ki, ami akkoriban még gyerekcipőben járt. Ez a munka nem sokáig foglalkoztatott és hamarosan egy nagyon érdekes ajánlatot kaptam a most már nagyon sikeres rimaszombati húsüzemtől – egy társaság vezetése, amely a gépkocsiforgalommal foglalkozik. Ebben az időszakban szörnyű tragédia érte a családomat és úgy döntöttem, hogy Ipolyságon maradok, és itt kezdek el vállalkozni.

Na jar v roku 1994 sa mi/nám narodila dcéra Patrícia. Tento školský rok už končí štúdium na vysokej škole.
1994 tavaszán megszületett lányom/lányunk, Patrícia. Ebben a tanévben fejezi be tanulmányait az egyetemen.

1996-ban kiváltottam az iparengedélyt és saját lábra álltam. Kereskedelmi képviselőként dolgoztam egy cég számára, amely csomagolóanyagok disztribúciójával foglalkozott. A családdal közösen fokozatosan az üzem majd az ipolysági papírkereskedési ingatlan tulajdonosává váltunk. A választékot fokozatosan bővítettük irodai berendezésekkel, fénymásolókkal és számítástechnikai eszközökkel. 1998-tól együttműködtem egy telekommunikációs céggel. Ez az együttműködés 2012-ig tartott. Ez alatt az idő alatt felépítettünk és megnyitottunk egy márkás kereskedést Párkányban és később Ipolyságon. Abban az időben 15 alkalmazottam volt. Nagyon dinamikus időszak volt ez, a nagyszerű társaságnak köszönhetően az ipolysági kereskedésben remek eredményeket értünk el, mindig az élen jártunk a minőségi és mennyiségi értékesítésben. Az üzleti tevékenységemet fokozatosan főként ingatlanokra fordítottam. Ipolyság belvárosában van egy ingatlanom, amelyet rekonstruáltunk, az ún. Adler- udvar. Ebben az ingatlanban új lehetőségek nyíltak meg a többi helyi vállalkozó számára.

Adlerov dvor v roku 2005
Adler-udvar 2005-ben.
Adlerov dvor dnes.

Adler-udvar napjainkban.

 

Spoločných chvíľ s rodinou nebolo nikdy dosť.

A családdal közösen eltöltött időből sosem volt elég.

V roku 2014 som bol úspešný vo voľbách do samosprávnych orgánov mesta Šahy.

2014-ben sikert értem el az Ipolysági Önkormányzati Testület választásain.

Každý rok nás začiatkom roka prijal p.prezident Andrej Kiska.

Minden év elején Andrej Kiska köztársasági elnök fogadott bennünket.

Pracovná návšteva ministra dopravy Árpáda Érseka, v deň (26.04.2018) keď ohlásil obnovenie vlakovej dopravy zo Zvolena do Šiah.

Árpád Érsek, közlekedésügyi miniszter üzleti látogatása azon a napon (2018. április 26-án), amikor bejelentette a Zólyom és Ipolyság közti vonatközlekedés megújulását.

K výročiu 50 rokov (15.10.2018) v službách mesta Veresegyház som daroval p.Pásztor Béla fujaru. Veď fujara je nástrojom pastierov.

Veresegyház várost szolgáló 50. évforduló alkalmából egy „fujarát” (pásztorsíphoz hasonló szlovák népi hangszer) ajándékoztam Pásztor Béla úrnak. Hiszen a „fujara” a pásztorok hangszere.

Stretnutie amerických áut v Šahách-American Rally v roku 2016.

Amerikai gépjárművek találkozója az ipolysági American Rally rendezvényen 2016-ban.