Štefan Gregor

Manžel, otec, primátor a obyvateľ Šiah. Som Štefan Gregor a od roku 2014 aj primátor mesta Šahy. Do mesta som priniesol nové pracovné miesta, zmodernizoval som školy a zlepšil zdravotnú starostlivosť. V roku 2019 som bol zvolený za podpredsedu ZMOS.

Životopis

Narodil som sa vo Veľkom Krtíši v roku 1968. S rodičmi sme žili v obci Vinica až do konca prvého ročníka základnej školy. V roku 1975 sme sa presťahovali do Šiah, kde som nastúpil do druhého ročníka základnej školy a žijem tu do dnes.

Na konci ôsmeho ročníka základnej školy, písal sa rok 1983, som úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Strednú priemyselnú školu v Leviciach. Školu som ukončil maturitnými skúškami v roku 1986 a po úspešných prijímacích skúškach som bol prijatý na Slovenskú vysokú školu technickú (dnes Slovenská technická univerzita), Strojnícku fakultu. Bol som aktívnym účastníkom Nežnej revolúcie v roku 1989, po ktorej nastali mnohé závažné zmeny v našej spoločnosti. Úspešne som ukončil štúdium v odbore Dopravná a manipulačná technika štátnymi záverečnými skúškami.

Od septembra 1991 do marca 1992 som pracoval ako energetik na Poľnohospodárskom družstve v Šahách. Počas tohto obdobia som sa oženil s mojou terajšou manželkou Martou a v apríli 1992 som nastúpil na Základnú vojenskú službu. Najprv, na prvé tri mesiace do českého Vyškova, zvyšných 6 mesiacov som odslúžil ako veliteľ tankovej čaty v Leviciach.
Po príchode z vojny som si prácu našiel v Inžiniersko-dodávateľskej organizácii KLEIN v Leviciach. Mal som na starosti vzduchotechniku a klimatizáciu. Počas tohto obdobia som sa veľmi veľa naučil. Dostali sme zadanie od zákazníka, vypracovali sme potrebnú dokumentáciu, cenové kalkulácie, ponuky a následne ju aj realizovali.

Vtedy som sa ešte s mladou a možno nerozvážnou hlavou rozhodol odísť do štátnych služieb, ktoré boli v tom období veľmi atraktívne. Stal som sa príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Moja náplň práce bola hlavne starostlivosť o výpočtovú techniku, ktorá v tom čase bola ešte v plienkach. Táto práca ma dlho nenapĺňala a keď prišla zaujímavá ponuka, od vtedy úspešného mäsokombinátu v Rimavskej Sobote, bez váhania som prijal. Mal som viesť jednu spoločnosť, ktorá mala mať na starosti autodopravu.

V tom období našu rodinu zasiahla strašná tragédia a ja som sa rozhodol zostať v Šahách a začať podnikať.

Na jar v roku 1994 sa nám narodila dcéra Patrícia.

V roku 1996 som získal Živnostenské oprávnenie a začal som sa živiť vlastnou hlavou a rukami. Robil som obchodného zástupcu pre jednu spoločnosť, ktorá distribuovala obalový materiál a spoločne s rodinou sme sa postupne stali vlastníkmi prevádzky a neskôr aj nehnuteľnosti papiernictva v Šahách. Sortiment sme postupne rozširovali o kancelársku techniku, kopírovacie stroje a výpočtovú techniku. V roku 1998 som začal spoluprácu s jednou telekomunikačnou spoločnosťou. Táto spolupráca trvala až do roku 2012. Počas tohto obdobia sme postavili a otvorili značkovú predajňu v Štúrove a následne v Šahách. V tých časoch som zamestnával 15 ľudí. Bolo to veľmi turbulentné obdobie, kedy sme vďaka kvalitnému kolektívu v Šahanskej predajni dosahovali výborné výsledky, umiestňovali sme sa vždy na popredných miestach v hodnotení kvality a objemu predaja. Postupne som presunul svoje podnikateľské aktivity hlavne na nehnuteľnosti. V centre mesta Šiah vlastním nehnuteľnosť, ktorú sme zrekonštruovali, tzv. Adlerov dvor. V tejto nehnuteľnosti vznikli možnosti pre ďalších miestnych podnikateľov.

V roku 2014 som bol úspešne zvolený za primátora mesta Šahy. Funkciu primátora vďaka svojej práci a dôvere občanov zastávam už druhé volebné obdobie. Chcem aby mesto a samosprávy robili veci pre ľudí a slúžili ľudom.