Úspechy vo funkcií starostu

Volebné obdobie 2014 – 2018

Volebné obdobie 2018 – 2022